HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA ĐIỆN TỬ BOSCH ID30 EU

Screenshot 1668584240

THÔNG SỐ 

Mặt ngoài : 25(D)x70(W)x360(H)mm

Bao gốm nắm :80(D)x70(W)x360(H)mm

Nhiệt độ thích hợp :-25°C~+55°C Độ ẩm làm việc : 25~93% RH,

Mã pin : 100

Vân tay : 100

Thẻ : 100

Có thể sử dụng chìa cơ

Hỗ trợ mở khóa bằng app ( liên kết app tùy chọn )

Pin: 1.5VAA (LR6) X4 (Điện áp : 4.5V~6V)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cài đặt
Mã pin khởi tạo : 1234567890
Khôi phục chương trình : nhấn và giữ nút “I”trong 5 giây cho đến
khi bạn nghe thấy âm thanh hướng dẫn .
Vui lòng tham khảo thông tin người dùng để ghi vân tay và mã pin

Screenshot 1668586926Screenshot 1668586936Screenshot 1668586947

Screenshot 1668585144

1. THÊM MÃ PIN QUẢN LÝ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã khởi tạo (Nếu như đã thay đổi , sử dụng mã pin quản lý ) nhấn # sau đó 1, 1, 1. Nhập mã pin quản lý mới nhấn # xác nhận. Nhập lại một lần mã pin nhấn # xác nhận.

2. THÊM MÃ PIN NGƯỜI DÙNG: 

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 1, 2. Nhập mã : 002~082, nhấn # . Nhập mã pin mới , nhấn # . Nhập lại mã pin mới nhấn # xác nhận.

3. THÊM MÃ PIN SOS:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 1, 3. Nhập mã : 083~090, và nhấn # . Nhập mã pin mới , nhấn # . Nhập lại mã pin mới và nhấn # để xác nhận.

4. THÊM MÃ PIN SỬ DỤNG 1 LẦN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn và nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 1, 4. Nhập mã : 091~0100, nhấn # . Nhập mã pin mới , nhấn # . Nhập lại mã pin mới và nhấn # để xác nhận.

Screenshot 1668587205

Screenshot 1668585434

1. THÊM VÂN TAY QUẢN LÝ:

Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 2, 1. Nhấp vân tay 4 lần.

2. NHẬP VÂN TAY NGƯỜI DÙNG:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 2, 2. Nhập mã : 102~182 và nhấn #. Nhấp vân tay 4 lần.

3. THÊM VÂN TAY SOS:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 2, 3. Nhập mã : 183~190 nhập mã #. Nhấp vân tay 4 lần.

4. THÊM VÂN TAY DÙNG 1 LẦN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 2, 4. Nhập mã : 191~200 và nhấn #. Nhấp vân tay 4 lần.

Screenshot 1668587049

Screenshot 1668586038

1. THÊM THẺ NGƯỜI DÙNG:

Nhập nút S ,nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhận # sau đó 1, 3, 1. Nhập mã : 201~280 và nhấn #. Quẹt thẻ.

2. THÊM THẺ SOS:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 3, 2.Nhập mã : 281~290 sau đó nhấn #. Quẹt thẻ.

3. THÊM THẺ DÙNG 1 LẦN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 1, 3, 3.Nhập mã: 291~300 và nhấn #. Quẹt thẻ.

Screenshot 1668587095

Z3885496968411 51af94ff4f4fe0b66d1bd706d0557003

1. SỬA MÃ PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn # sau đó 2,1,1.Nhập mã :001~100 Và nhấn # . Nhập lại mã pin mới và nhấn # xác nhận.

2. XÓA MÃ PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2,1,2.Nhập mã : 002~100 và nhấn #. Không thể xóa mã pin quản lý trừ khi trở về cài đặt ban đầu.

3. XÓA TẤT CẢ MÃ PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 1, 3. Nhấn # . Không thể xoa mã pin quản lý trừ khi quay về cài đặt ban đầu.

Screenshot 1668586490

1. THAY ĐỔI VÂN TAY: 

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 2, 1. Nhập mã : 101~200 và nhấn #. Nhấp vân tay 4 lần.

2. XÓA VÂN TAY:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn # Sau đó 2,2,2. Nhập mã :102~200 và nhấn #. Không thể xóa vân tay quản lý trừ khi trở về cài đặt ban đầu.

3. XÓA HẾT VÂN TAY:

Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó nhấn 2, 2, 3. Nhấn #. Chỉ có thể xóa vân tay quản lý khi đã khôi phục lại cài đặt ban đầu.

Screenshot 1668586727

1. THAY ĐỔI:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 3, 1. Nhập mã : 201~300nhấn #. Quẹt thẻ mới lại một lần.

2. XÓA THẺ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 3, 2. Nhập mã : 201~300 và nhấn #.

3. XÓA TẤT CẢ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 2, 3, 3 và nhấn #.

Screenshot 1668587287

1. KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ MẶC ĐỊNH:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn #sau đó nhấn 3, 1, 1.

2. HỦY CHẾ ĐỘ MẶC ĐỊNH:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn #sau đó 3, 1, 2.

3. KÍCH HOẠT KẾT NỐI WIFI (TÙY CHỌN):

Nhấn nút S , nghe hướng dấn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 2, 1.

4. HỦY KẾT NỐI WIFI (TÙY CHỌN):

Nhấn nút S , nghe hướng dấn nhập mã pin quản lý ,nhập # sau đó 3, 2, 2.

5. CHẾ ĐỘ PIN + VÂN TAY + THẺ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhập #sau đó nhập 3, 3, 1.

6. VÂN TAY + PIN:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn # sau đó 3, 3, 2.

7. VÂN TAY + THẺ:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 3, 3.

8. PIN + THẺ:

Nhấn nút S ,nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 3, 3, 4.

9. TIẾNG TRUNG:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 4, 1.

10. TIẾNG ANH:

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 4, 2.

11. ÂM THANH (KÍCH HOẠT):

Nhấn nút S , nghe hướng dấn nhập mã pin quản lý ,nhấn #sau đó 3, 5, 1. (Kích hoạt lời nhắc để khóa chốt chính).

12. ÂM THANH (HỦY):

Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin quản lý ,nhấn # sau đó 3, 5, 2. (Hủy kích hoạt lời nhắc).

13. KÍCH HOẠT KHÓA AN TOÀN:

Nhấn 2,2, #.

14. HỦY KÍCH HOẠT:

Nhấn 4, 4, # nhập mã pin quản lý nhấn #.

15. GỌI: 

Nhấn 6,6.

16. CHẾ ĐỘ MẶC ĐỊNH:

Giữ nhấn nút S trong 5 giây , nhập mã pin người dùng và nhấn #.

THAY PIN

Sản phẩm này sử dụng bốn pin AA kiềm 1,5V, bền vững trong vòng 1 năm nếu sử dụng 10 lần một ngày. (Người dùng nên sử dụng pin kiềm chính hãng)

Đảm bảo thay 4 pin nếu có những thông báo sau :
* Nghe thấy lời nhắc nhở pin yếu ;
* Sử dụng hoặc thay thể pin không đúng có thể gây ra cháy nổ;
* Vứt bỏ pin cũ một cách có trách nhiệm;

CHUÔNG BÁO ĐỘNG

1. BÁO ĐỘNG:

• Báo động chống cạy bo mạch: Báo động sẽ kêu khi bo mạch trước bị cạy.

• Báo động chống cạy tay cầm: Hệ thống sẽ khóa khi tay cầm bị cạy.
• Báo động an ninh một chạm: Ở chế độ duy nhất, báo động sẽphát ra khi ai đó phá khóa. Ở chế độ mạng, cảnh báo sẽ phát ra khi ai đó phá khóa và sẽ được báo cáo với thiết bị đầu cuối
(phiên bản mạng yêu cầu mua riêng các thành phần mạng).
• Báo động cảm biến mở chìa khóa: Báo động sẽ kêu khi chìa khóa cơ đang được sử dụng.
• Báo động chốt chính: Báo động sẽ phát ra khi chốt chính không được khóa.
• Cảnh báo SOS (chỉ dành cho phiên bản mạng): Cả cảnh báo chế độ đơn và chế độ mạng sẽ không tắt, nhưng sẽ được báo cho thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua các thành phần mạng riêng).

2. KHÓA HỆ THỐNG:

• Hệ thống sẽ khóa trong 3 phút sau 3 lần thử không thành công. Bàn phím số sẽ cho biết thời gian đếm ngược

Bạn có thể mua các sản phẩm của khóa của KHÓA ĐIÊN TỬ THÔNG MINH BOSCH trực tiếp tại website trực tuyến https://ailock.vn hoặc các cửa hàng trưng bày:

➡Showroom Quận 2: 18 Trần Não, P. Bình An, TP.Thủ Đức
➡Showroom Quận 7: 419 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
➡Showroom Quận 9: 459 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức
➡Showroom Bình Dương: 523 Đại Lộ Bình Dương, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
➡Showroom Biên Hòa: 709 Phạm Văn Thuận, P.Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
➡Showroom Đà Nẵng: 567 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

Liên hệ ngay Holine: 0902 901 009 để được hỗ trợ sớm nhất nhé !!!

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận
Hotline
0902 901 009